De wijk Schiebroek zal worden voorzien van een warmtenetwerk

De wijken Schiebroek en Polder Zestienhoven zullen de komende jaren worden voorzien van een warmtenet waarmee de huidige gasgestookte ketels tot het verleden zullen gaan behoren. Het moederbedrijf van EES Holland, Enertrans, werkt daarin nauw samen met de gemeente Rotterdam. EES Holland is de uitvoerende partij als het gaat om ontwerp, directievoering aanleg, exploitatie en beheer.

EES Holland is momenteel bezig met energievoorziening van Schiebroek middels een warmtedistributie net. Dit project voert EES uit in opdracht van Enertrans, waarbij EES het ontwerpdeel heeft verzorgd.

De warmtedistributie start met een energiecentrale waar door middel van diverse 2MW warmtepompen restwarmte van data centers wordt opgewaardeerd naar een 75/40 ᵒC distributienet.

In de nabije toekomst zal er 50 MW warmte worden geleverd door deze energiecentrale. Momenteel bevindt het project zich in de vergunningsfase.

In de eerste fase van het project Schiebroek is er sprake van de aanleg van een tracé met een lengte van circa 21 kilometer l

Vergelijkbare projecten worden nu voorbereid door Enertrans in de gemeenten Utrecht en Katwijk. Meer weten over wijkverwarming voor uw wijk? Neem contact met ons op.