eesy Warmteservice

Wat is eesy Warmteservice?

Wij installeren voor u slimme meters en warmtekostenverdelers met bijbehorende software waar u online (SaaS) het warmteverbruik van huishoudens kunt inzien. Hiernaast bieden wij ook het online MECOMS™ systeem aan, waar u meetdata, klantinformatie, klantcommunicatie, leveringscontracten, complete facturatie en financiën geautomatiseerd en eenvoudig kunt managen, van meter tot klant. Als u liever ontzorgd wilt worden, kunnen wij dit ook voor u doen. Hiernaast zijn wij experts in het oplossen van leveringsstoringen omdat wij zowel de warmteinstallatie in het gebouw, de installatiedelen buiten het gebouw en het warmteleidingnetwerk onderhouden en beheren. Hierdoor kunnen wij alle type storingen verhelpen. Dit is uniek in Nederland! Wij bieden structureel beheer en onderhoud aan en hebben een 24 uurs storingsdienst beschikbaar.

Wat zijn de voordelen (i.c.m. de Warmtewet)?

De Warmtewet verplicht sinds 2014 aan warmteleveranciers het verbruik van huishoudens met stads- of blokverwarming individueel te meten en te verrekenen. Dit heeft grote gevolgen zoals dat u het warmteverbruik per huishouden dient te meten met een op afstand uitleesbare warmtemeter en u storingen in de warmtelevering aan huishoudens binnen 4 uur dient te verhelpen (in de zomer 8 uur).* Wij helpen u gereed te maken voor de Warmtewet met eerlijk advies en de juiste producten. Bovendien streven wij ernaar u maximaal te ontlasten door slimme en geautomatiseerde systemen aan te bieden, een optimaal energie rendement te realiseren, alsook werkzaamheden uit handen te nemen. Met ons wordt het voldoen aan de Warmtewet niet alleen ‘eesy’, maar ook voordelig.

*VVE’s vallen binnen de gedoogregeling van de Warmtewet.

Wat verzorgt ees Holland voor u?

 • Wij leveren en installeren slimme warmtemeters en warmtekostenverdelers bij huishoudens. Wij kunnen ook gebruik maken van bestaande meters;
 • Wij monitoren het warmteverbruik van huishoudens;
 • Wij stellen pro-forma klantennota’s op die u kunt versturen;
 • En/of wij stellen de online software EmmSys in, zodat u altijd en overal (SaaS) het warmteverbruik en het functioneren van de meters kunt monitoren;
 • Wij verstrekken het klant informatie systeem MECOMS™ als online dienst. U kunt geautomatiseerd de klantinformatie, klantcommunicatie, leveringscontracten, complete facturatie en financiën managen. Of wij doen dit voor u, zodat u nergens omkijken naar heeft;
 • Wij integreren de gevalideerde warmteverbruiksgegevens van huishoudens met MECOMS™;
 • Wij doen het structurele beheer, onderhoud van de binnen/buiteninstallaties en het warmtenet;
 • We hebben een 24 uurs storingsdienst waar u voor elk type storing bij terecht kunt;
 • Wij voldoen aan alle kaders van de Warmtewet!

eesyhome

Wat is eesyhome?

Middels het monitoren van het water- en energieverbruik van (semi)zelfstandig wonende ouderen worden leefpatronen vastgesteld. Indien er afwijkingen zijn in het leefpatroon, kunnen deze gegevens een belangrijke indicatie zijn voor extra ondersteuning van preventieve of acute aard. Dan ontvangen zorgmedewerkers een alert van het monitoringssysteem. Hierdoor kunnen cliënten gezonder en langer zelfstandig wonen met een veilig gevoel. Ook kunnen (thuis)zorgmedewerkers slimmer ingezet worden en levert dit een besparing aan zorgkosten op. Hiernaast kan het energieverbruik verminderd worden, wat een extra kostenbesparing oplevert.

Wat zijn de voordelen?

 • Slimme combinatie van water- en energieverbruik met leefpatroon monitoring;
 • Langer (semi) zelfstandig wonen dankzij het sneller opmerken van acute en sluipende gezondheidsproblemen;
 • Privacy respecterend methode, want er worden geen camera’s, sensoren e.d. in de woning geplaatst;
 • Efficiëntere zorgplanning- en inzet, waardoor dezelfde kwaliteit aan zorg geleverd kan worden met minder personeel;
 • Verlagen energieverbruik, waardoor extra kosten worden bespaard.

Wat verzorgt ees Holland voor u?

 • De installatie en het beheer van slimme meters in woningen;
 • De dataverzameling over water- en energieverbruik;
 • Vaststellen van leefpatronen bij cliënten;
 • Uitsturen alerts (op basis van afwijkingen in leefpatronen) via uw eigen of een nieuw monitoringsysteem;
 • Indien gewenst, het installeren van uitbreidbare monitoringspakketten t.b.v. intensievere zorg;
 • Begeleiding bij het besparen van energie.

Energiecertificaat Service (ECS)

Wat is ECS?

U zet zich in voor verduurzaming en het besparen van energie binnen uw woon- of werkomgeving. Veel klanten hebben er behoefte aan om dit aantoonbaar te maken voor zichzelf of de markt. Dit kan middels het behalen van een duurzaamheidscertficaat. Op het vlak van energie kunt u denken aan BREAAM, EPA-U label, CO2 Prestatieladder, Groenwoning, LEE of een Zonnewoningcertificaat.

Wat zijn de voordelen?

Opdrachtgevers, klanten of huurders kiezen sneller voor een duurzaam product of duurzame partij en zijn ze bereid meer te betalen. Of het nu gaat om een nieuw gebouw, een gebiedsontwikkeling of een nieuw datacenter; duurzaamheid heeft een waarde die wordt erkend. Ook kunt u met een certificaat in aanmerking komen voor voordeelregelingen. Zo is er met een BREAAM certificaat investeringsvoordeel te behalen bij de MIA/Vamil regeling. Of wordt een hoge score op de Energieprestatieladder beloond met een voordeel in het aanbestedingsproces bij de overheid (–fictieve- korting op de inschrijfprijs). Het behalen van een certificaat kan soms als onoverzichtelijk en lastig worden ervaren. Het is daarom aan te raden dit te doen met onze energie-experts die de procedures en voorwaarden van het betreffende certificaat kennen. Zo behaalt u soepel en snel een certificaat.

Wat verzorgt ees Holland voor u?

 • Wij maken inzichtelijk welk certificaat bij u past;
 • Wij beoordelen in hoeverre u momenteel voldoet aan de eisen van het gekozen certificaat;
 • Wij bepalen wat de benodigde stappen zijn om het certificaat te behalen;
 • Als blijkt dat u niet aan alle eisen voldoet, ondersteunen wij u bij het maken van aanpassingen binnen uw organisatie of project;
 • Wij bieden u inhoudelijke, procesmatige en administratieve ondersteuning bij de certificaataanvraag. U kunt kiezen voor een beperkte ondersteuning of voor een intensievere ondersteuning, waarbij we u zo veel als mogelijk ontlasten;
 • Wij kunnen een pre-audit verrichten voordat de certificeerder uw bedrijf bezoekt, zodat u geheel voorbereid bent.
Breaam_met_tekst_3