Groene stadsverwarming & klimaatneutraal wonen en werken

Wat is groene stadsverwarming & klimaatneutraal wonen en werken?

Klimaatneutraal zijn, betekent dat je geen CO2 bijdrage hebt en helpt klimaatverandering tegen te gaan. Voor klimaatneutraal wonen en werken heb je groene warmte en stroom nodig. Warmte kan duurzaam worden opgewekt met bijv. lokaal snoeihout en worden gedistribueerd via het stadsverwarmingsnetwerk. Wanneer je dit combineert met het plaatsen van bijv. isolerende raamfolie en PV (zonne) panelen bij klanten, wordt ook de stroom duurzaam opgewekt en kan klimaatneutraal wonen en werken gerealiseerd worden.

Wat zijn de voordelen?

 • Investeerders en partners dragen bij aan het verlagen van CO2 bijdrage en het beperken van klimaatverandering;
 • Het is rendabel voor investeerders en partners;
 • Huurders hebben minder vaste lasten doordat hun uitgave aan energie verminderd wordt;
 • Huurders ontvangen een hogere service en comfort omdat er 1 aanspreekpunt is voor het onderhoud en beheer van warmte én stroom.

 Wat verzorgt ees Holland voor u?

 • Wij brengen voor u de financiële haalbaarheid en het rendement van groene stadswarmte in kaart, desgewenst i.c.m. klimaatneutraal wonen en werken;
 • Wij ontwerpen warmtenetten en installaties en leggen deze aan;
 • Wij installeren zonnepanelen of wekken andere vormen van hernieuwbare energie op;
 • Wij verzorgen het beheer en onderhoud van warmtenetten en alle installaties. Hierbij bieden we hoge mate van service en comfort.

eesy-lekdetectie

Wat is eesy-lekdetectie?

Wij gebruiken een effectieve combinatie van methoden die lekkages in warmteleidingen detecteren. Door lekkages tijdig en accuraat te lokaliseren en te dichten, worden netverliezen voorkomen. Hiermee reduceert u de exploitatiekosten, verhoogt u het rendement van het net en bespaart u aanzienlijke kosten. De detectiemethoden die wij toepassen zijn: visuele kabelmetingen, leidingtracering, analyse suppletiegegevens en meteropnames. Bij elk hanteren wij een set van innovatieve technieken.

Wat zijn de voordelen?

 • Lagere exploitatiekosten van het warmtenet;
 • Hoger rendement van het warmtenet;
 • Hogere veiligheid door het tijdig dichten van lekkages;
 • Minder fouten en onnodige ontgravingen;
 • Hogere leverzekerheid van warmte;
 • Hoger klantvertrouwen;
 • Meer financiële ruimte voor netuitbreidingen en verstedelijking.

 Wat verzorgt ees Holland voor u?

 • Wij analyseren welke detectiemethodes het meest effectief zijn voor uw warmtenet;
 • Wij sporen lekkages op in het warmtenet;
 • Wij geven een overzicht van de kosten en baten van de reparaties;
 • Indien gewenst, doen wij de reparatie en verzorgen wij het beheer en onderhoud van het warmtenet.
Lokaal_snoeihout_met_tekst
Zonnepanelen_met_tekst
Thermp_foto_met_tekst
Lekdetectie_met_tekst_01