De warmtemarkt verandert en ligt open voor nieuwe initiatieven. Spelers treden toe of innoveren. Denk aan warmte/waterbedrijven, woningcorporaties, vastgoedbeheerders en projectontwikkelaars. Zij vragen zich af; hoe kan ik een innovatieve business case ontwikkelen waarbij duurzaam warmtebeheer rendeert? En, hoe beheer je warmte op een slimme manier in de praktijk, van warmtenet tot klant? Ons evenement 1ehulp@warmtebeheer helpt u op weg, mis het niet! Voor meer info, klik hier: www.eesholland.nl/evenement