Het multifunctionele centrum (MFC) De Tredder is een goed voorbeeld van een energieleverend schoolgebouw

In veel Nederlandse schoolgebouwen voldoet het binnenklimaat niet aan de norm. Dat leidt tot lagere leerprestaties en heeft grote impact op de gezondheid van leerlingen/ studenten en docenten. Daarnaast missen vaak de wettelijk verplichte filters om te zorgen dat virussen zoals het COVID-19 virus zich niet onder het personeel en de leerlingen kan verspreiden via het ventilatiesysteem. Het Frisse Scholen’-concept is nog steeds actueel. Zie voorbeelden van Frisse Scholen.

“Een energiezuinige, gezonde en duurzame school levert een bijdrage aan een duurzame wereld en is daarmee een statement aan leerlingen en de omgeving.” – Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

Uit het op 1 oktober 2020 verschenen ‘Eindrapport Landelijk Coordinatieteam Ventilatie op scholen’ blijkt dat van de ongeveer 9.300 schoolgebouwen in Nederland voor 7.340 gebouwen de vragenlijst is ingevuld (79 procent); 67 procent van de 1289 aangeschreven schoolbesturen heeft gereageerd. Niet alle ingevulde vragenlijsten resulteren in een eenduidig beeld: vaak was het niet, of nóg niet mogelijk om het noodzakelijke onderzoek te verrichten, waardoor onduidelijk is gebleven of het gebouw aan de normen voldoet. Van de gerapporteerde scholen voldoet 38% wel aan de normen en 11 procent nog niet en zijn technische aanpassingen nodig (777 locaties). Bij de overige scholen loopt het onderzoek nog of kon het onderzoek nog niet uitgevoerd worden (51%).

EES Holland kan u optimaal advies geven over het functioneren van de ventilatie van uw school. Wij hebben ruime ervaring in het meten en beoordelen van ventilatiesystemen.

Met ons advies krijgt u duidelijk wat er nodig is om de ventilatie van uw school op korte termijn op orde te krijgen. Bestel nu de EES-Ventilatie-Quickscan voor uw scholengemeenschap. We inspecteren uw gebouwen en geven een gerichte rapportage met de juiste oplossing. We helpen u ook graag met de subsidie- en financieringsoplossing, zodat uw jaarbudget niet onevenredig belast behoeft te worden indien ingrepen noodzakelijk blijken.